ผลของการหล่อลื่นท่อช่วยหายใจด้วยเจลว่านหางจระเข้ต่อภาวะเจ็บคอภายหลังการวางยาสลบ
Changsam K*, Jariyavisuth S, Kirdpon W, Pongjanyakul S, Prakrankamanant D, Simajareuk S, Thienthong S
Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, 40002
บทคัดย่อ
Objective : To investigate the effect of Aloe Vera gel as an endotracheal tube lubricant on the Incidence of postoperative sore throat. Methods : Two hundreds and fifty patients, ASA class I-III, were randomly allocated before starting general anesthesia into 2 groups, Patients in group 1 and 2 received tracheal intubation without and with lubrication of endotracheal tube with Aloe Vera gel respectively. Outcome measurement : Postoperative sore throat and hoarseness were assessed within 24 hr after surgery. Results : Demographic data of the two groups were comparable, except for the duration of intubation which was longer in the non-lubricant group (134 vs 116 min, P = 0.01). The incidence of postoperative sore throat, as well as hoarseness, was not significantly different between the two groups (52% vs 63% and 37% vs 33%, respectively). No patients reported severe sore throat in this study. Conclusion : Lubrication of endotracheal tube with Aloe Vera gel does not decrease the incidence of postoperative sore throat and hoarseness.
ที่มา
วิสัญญีสาร ปี 2547, July-September ปีที่: 30 ฉบับที่ 3 หน้า 85-90
คำสำคัญ
Aloe vera gel, endotracheal intubation, hoarseness, postoperative sore throat