บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2565 (2022) การศึกษาเปรียบเทียบการมองเห็นกล่องเสียงระหว่างการจัดท่า sniffing กับท่านอนราบแหงนศีรษะในการใส่ท่อช่วยหายใจของวิสัญญีพยาบาล ปรัชญา ตันติพลาผล
2565 (2022) ประสิทธิผลของยาเอฟีดรีนในการป้องกันภาวะหนาวสั่นภายหลังการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย ชนม์รัตน์ กาญธนะบัตร
2564 (2021) The comparison of nasal irrigation outcome between 3% NaCl and 0.9% NaCl in adults majority with intermittent allergic rhinitis: A randomized double-blind study Kedsaraporn Yata*, Chonticha Srivanichapoom
2564 (2021)  Comparing effects of Nordic hamstring exercise in combination with electrical stimulation and in combination with the FIFA 11+ program on footballers with strained hamstring muscles Amornrat Kaewsri, อรอุมา บุณยารมย์*, กนกวรรณ ศรีสุภรกรกุล
2564 (2021) Cluster Symptoms Reduction via Telephone-Based Intervention in Thai Breast Cancer Patients Undergoing 4-Cycle Adjuvant Chemotherapy: A Randomized-Controlled Trial Piyawadee Ninsen, Panan Pichayapinyo*, สุนีย์ ละกำปั่น, Pongwut Danchaivijitr
2564 (2021) Comparison of the Analgesic Effect of Nepafenac 0.1%, Ketorolac 0.5%, and Diclofenac 0.1% Ophthalmic Solution during Intravitreal Injection Nattawat Wongchaikanakorn*, Yodying Dangprapai
2564 (2021) Cosmetic Outcome of Wound Closure between Steri-Strips (3M™ Steri-Strip) and Simple Interrupted Nylon 6-0 Sutures in Out-Patient Cervical Lymph Node Excision: A Randomized Controlled Trial Wilaporn Phakdeedindan, Chayapak Kamma*
2564 (2021) The Comparative Efficacy Between Shea Butter-Ceramide Cream and 1% Hydrocortisone Cream in Childhood Atopic Dermatitis Pakkathorn Sivapiromrat, นันทิชา คมนามูล, มนตรี อุดมเพทายกุล*
2564 (2021) Effects of Preoperative Low-Dose Gabapentin on Postoperative Pain and Sedation of Patients Undergoing General Anesthesia Varathip Thongdech, Pummara Soomchochaikul, Weerapong Wongsa, พงษ์ธารา วิจิตเวชไพศาล*
2564 (2021) The Efficacy and Safety of Andrographis paniculata Extract for the Treatment of Acute Nonspecific Upper Respiratory Tract Infections: A Randomized Double Blind Placebo Controlled Trial อมร ลีลารัศมี*, Chusana Suankratay, Saowalak Hunnangkul, สุทธิผล อุดมพันธรัก, รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์, Jitisak Poonsrisawat, Narut Wongsakorn, Chawaphom Ittipanitphong, Suttipong Sirimai, Prasert Pakairoongthong, Sumeth Rattanamaneekorn, Kullawan Chaicharoenpong
2564 (2021) Modified Gastric Biopsy Forceps as a Flexible StyletAssisted Nasogastric Tube Insertion in Anesthetized and Intubated Patients: A Prospective Randomized Controlled Study นรุตม์ เรือนอนุกูล, อมร วิจิตรพาวรรณ*, ชุติมา สิมะสาธิตกุล
2564 (2021) Reducing Pain after Second Trimester Genetic Amniocentesis by Postprocedural Cryotherapy: A Randomized Controlled Trial Orawee Kuemanee, เด่นศักดิ์ พงศ์โรจน์เผ่า*, อธิตา จันทเสนานนท์, Sawanya Benchahong, Junya Pattaraarchachai, กรณ์กาญจน์ ภมรประวัติธนะ, คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์
2564 (2021) Comparison between Pediatric-Sized and Adult-Sized BagValve-Mask Ventilation for Achieving Appropriate Tidal Volume in Simulated Adult Out-of-Hospital Cardiac Arrest in a Moving Ambulance Sattha Riyapan*, Panumase Hirunwidchayarat, Onlak Ruangsomboon, Wansiri Chaisirin, Chok Limsuwat, Usapan Surabenjawong, Apichaya Monsomboon, Nattakarn Praphruetkit
2564 (2021) Efficacy of a Combination of Ketamine and Morphine for Intravenous Patient Controlled-Analgesia in Upper Abdominal Surgery: A Prospective, Double-blind, Randomized Controlled Trial Panaratana Ratanasuwan, Saranyoo Nonphiaraj*, Sasiwimon Pongjanyakul, Wilawan Somdee, Worranut Taesiri, Thitinuch Ruenhunsa, ศรินญา จันทะวงศ์
2564 (2021) Body Image and Quality of Life Correlation after Treatment in Thai Breast Cancer Patients Dolrudee Songtish*, Prinya Akranurakkul
2564 (2021) The Efficacy of Single-Dose Aescin in Preventing Postoperative Sore Throat Compared to Placebos: A Double-Blinded, Randomized Controlled Trial Chaiyapruk Kusumaphanyo*, Arnuparp Suthachiva, Dujduen Sriramatr, Chanchira Promma, Nilada Lulla
2564 (2021) Efficacy of Hypertonic Saline Irrigation for Nasal Symptoms in Children with Perennial Allergic Rhinitis: A Randomized Double-Blind Study Kittithat Rattanamaneewong, Sasawan Chinratanapisit*, Kanika Piromrat, Nattanee Thambamrung
2564 (2021) Comparison of Gastric Residual Volume and pH between Single and Split-Dose Bowel Preparation in Patients Undergoing Esophago-Gastro-Duodenoscopy and Colonoscopy: A Randomized Controlled Trial Aranya Ongiem, Uayporn Kaosombatwattana, Pukkaporn Katseesung, สุทธิผล อุดมพันธรัก, พงษ์ธารา วิจิตเวชไพศาล*
2564 (2021) Efficacy of Sublingual Administration Misoprostol 600 mcg Versus 800 mcg for Induced Abortion in Women with Early Pregnancy Loss: A Randomized Controlled Trial Benjamas Klunkaew*, Chanthawat Neelasri
2564 (2021) Adding a Low Dose of Fentanyl to Propofol in Patients Receiving Electroconvulsive Therapy: A Randomized Controlled Trial วรินี เล็กประเสริฐ, Piriya Pisessith, พิชัย อิฏฐสกุล*
ปี ชื่อ ผู้แต่ง