ติดต่อเรา

     ผู้ต้องการเสนอแนะ (ติชม) ฐานข้อมูลนี้ หรือต้องการส่งผลงานวิจัย เพื่อประเมินและเผยแพร่ผ่านฐานข้อมูลนี้ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ (For more informations or comments and suggestions, please contact us)

คุณศราวุธ หันใจดี (Saravudth Hunjaidee)
Tel: 02-590 4549, 02-590 4373-5
Fax: 02-590 4369
E-mail: ganeshteam {at} hitap {dot} net