บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2565 (2022) Efficacy of Siriraj, in-house-developed, frozen gloves for cold therapy reduction of chemotherapy-induced peripheral neuropathy in gynecological cancer patients: randomized controlled trial Phreerakan Chikumarn, Tharinee Rahong, วุฒินันท์ อัจฉริยะโพธา*
2565 (2022) ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกชนิดแรงกระแทกต่ำต่อความกลัวการหกล้มการทรงตัว และคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในผู่สูงอายุ ปัทมา เช้งอาศัย, ชาญชัย เจริญพงศ์สุนทร, ดิษฐพล มั่นธรรม*
2565 (2022) ผลของการบริโภคผงซูเปอร์ฟู้ดออร์แกนิคต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในผู้มีน้ำหนักเกินและอ้วนร่วมกับมีไขมันในเลือดผิดปกติ ฉัตรภา หัตถโกศล*, สุวิมล ทรัพย์วโรบล, มนีรัตน์ เตชะวิเชียร, ญาณิศา ทับเจริญ, ศิริกัญญา ลับแล
2565 (2022) เปรียบเทียบประสิทธิผลความปลอดภัยและความพึงพอใจในการใช้ยาของตำรับยาทาพระเส้นกับไดโครฟิเนคเจลในการรักษาโรคข้อเข่าอักเสบ คณิตา เพ็งสลุด*, ธวัชชัย กมลธรรม
2565 (2022) การศึกษาประสิทธิผลการบรรเทาอาการนอนไม่หลับของตำรับยาเบญจเกสรในหญิงวัยหมดประจำเดือน กนกนันท์ หล้าสองเมือง*, ธวัชชัย กมลธรรม
2565 (2022) Effect of piezocision using double incisions at the maxillary first bicuspid extraction site on the rate of canine tooth movement: A randomized controlled trial Paranee Leehathorn, Peerapong Santiwong*, Rochaya Chintavalakorn
2565 (2022) The effect of locally delivered Andrographis paniculata gel as an adjunct therapy for periodontitis in well-controlled type 2 diabetes mellitus patients Orakarn Sangkum*, Vittawin Dechosilpa, ยสวิมล คูผาสุข
2565 (2022) การเปรียบเทียบระดับความเจ็บปวดหลังผ่าตัด ระยะเวลานอนโรงพยาบาลและภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด ระหว่างการใส่กับไม่ใส่สายระบายเลือดในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออกข้างเดียวในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุม นริศ เจียรบรรจงกิจ, สิรินทร์กาญจน์ สุขดี*, เพ็ญมาศ ธีระวณิชตระกูล
2565 (2022) ผลของการให้พาราเซตามอลในรูปแบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำเทียบกับยาหลอกต่อปริมาณการให้ยามอร์ฟีนในผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบ ศมณกร อนิวรรตกูล*, กฤติน กิตติกรชัยชาญ, อาภากร อัสวะวิสิทธิ์ชัย
2565 (2022) Does Nefopam Provide Analgesic Effect and Reduce Morphine Consumption After Primary Total Knee Arthroplasty? A Prospective, Double-Blind, Randomized Controlled Trial Piya Pinsornsak, Sorachat Sukkarnkosol, Krit Boontanapibul*
2565 (2022) Quality of life and related factors of patients with Brugada syndrome type 1 at King Chulalongkorn Memorial Hospital Boosamas Sutjaporn, Chavit Tunvirachaisakul*, อภิชัย คงพัฒนโยธิน
2565 (2022) Efficacy of adding an interspace block to the posterior knee for perioperative pain in total knee arthroplasty: a randomized controlled trial Swist Chatmaitri, สุวิมล ต่างวิวัฒน์, Pathom Hlilamien, Pakpoom Ruangsomboon, Chaturong Pornrattanamaneewong, Keerati Charoencholvanich, ระพีพัฒน์ นาคบุญนำ*
2565 (2022) Effects of transcranial direct-current stimulation combined with physical therapy in chronic low back pain treatments: A randomized controlled pilot study Mai Loan Pham Thi, วนิดา ดรปัญหา, เสาวนีย์ นาคมะเร็ง, ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์, Kittidsak Sawanyawisuth, ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ*
2565 (2022) Efficacy of digitalized comprehensive educational program for patients with allergic contact dermatitis: A randomized controlled trial Wongsiya Viarasilpa, Prattana Sittiwattanawong*
2565 (2022) รูปแบบการสั่งใช้ความปลอดภัยและผลต่อคุณภาพชีวิตของตำรับยาทำลายพระสุเมรุ อาภากร บุญธรรม, ปรีชา หนูทิม, ปิยเมธ ดิลกธรสกุล*
2565 (2022) ประสิทธิภาพของโคลชิซีนขนาดต่ำในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ถาวร ชูชื่นกลิ่น
2565 (2022) Curcuma longa Linn versus omeprazole in treatment of functional dyspepsia: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial Kanchonsak Yongwatana*, Kamin Harinwan, ศักรินทร์ จิรพงศธร, Krit Opuchar, Theeranun Sanpajit, วานิช ปิยนิรันดร์, Chaipichit Puttapitakpong
2565 (2022) Virtual reality distraction during upper gastrointestinal endoscopy: a randomized controlled trial Natapak Boonreunya, Ekapong Nopawong, Karn Yongsiriwat, ศักรินทร์ จิรพงศธร*
2565 (2022) Adjunctive Topical Tranexamic Acid for Blood Salvage Does Not Reduce Postoperative Blood Loss Compared with Placebo in Patients Who Undergo Palliative Decompressive Spinal Metastasis Surgery A Randomized Controlled Trial Ronnakrit Maethungkul*, Pichitchai Atthakomol, Phichayut Phinyo, Areerak Phanphaisarn, Hideki Murakami, Apiruk Sangsin
2565 (2022) Comparison of the onset, depth, and duration of cutaneous anesthesia between topical 10% lidocaine and EMLA creams: a randomized, intraindividual, comparative trial Nichchanun Junputipong, Salinee Rojhirundakool*, Poonnapa Deewongkij, นันทิชา คมนามูล, มนตรี อุดมเพทายกุล
ปี ชื่อ ผู้แต่ง