ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2567 (2024) การให้ฟีนิลเอฟรินในการป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำปริมาณ 50 และ 100 ไมโครกรัมแบบค่อยๆ ฉีดเข้าเส้นเลือดดำต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตต่ำและหัวใจเต้นช้า หลังจากจากการระงับความรู้สึกด้วยยาชาทางช่องน้ำไขสันหลัง ในการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง: การทดลองแบบสุ่มอำพรางฝ่ายเดียว รติกร อนุสรธนาวัฒน์
บทความวิจัย 2567 (2024) Comparison of endoscopic-guided vs. electromyography-guided Botulinum toxin injection treatments inadductor spasmodic dysphonia Manintorn Praditthum, Premsuda Sombuntham*
บทความวิจัย 2567 (2024) ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองร่วมกับการฝึกสติต่อความผาสุกทางใจ และการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวช: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มเปรียบเทียบ อรวรรณ จันทร์มณี
บทความวิจัย 2567 (2024) การวิเคราะห์ต้นทุนการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตของตนเอง สำหรับ Lymphoma และ Myeloma นิลวรรณ อยู่ภักดี*, อธิชาพรรณ อยู่เชื้อ, วสี เลิศขจรสิน, พีระพล วอง
บทความวิจัย 2567 (2024) การวิจัยแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมและปกปิดสองทางเพื่อเปรียบเทียบแรงกล้ามเนื้อขาและความสามารถในการลุกเดินหลังผ่าตัด ระหว่างสองความเข้มข้นของยาชา Bupivacaine ขณะให้ยาชาเหนือช่องไขสันหลังอย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งนรีเวช วีระนุช ธีระสุนทรวงศ์*, ลลิตา พฤกษ์โสภณ, นรัญลักษมณ์ แสงทอง
บทความวิจัย 2567 (2024) Quality of Life in Patients with Chronic Rhinitis after Radiofrequency Ablation of Inferior Turbinate Ekapop Ponyomma
บทความวิจัย 2567 (2024) Effect of Music Listening on Shortening the Time for a Biophysical Profile Assessment of Pregnant Women: A Randomized Control Trial Bhanubhan Meepon*, นุชนารถ พัฒนาปัญญาสัตย์, อรอนงค์ นุ่มเจริญ
บทความวิจัย 2567 (2024) Efficacy of Vaginal Progesterone for Maintenance Therapy after Arrested Preterm Labor: A Randomized Controlled Trial Raksina Nuprom*, Pakprapa Chaipakdi
บทความวิจัย 2567 (2024) Efficacy and Safety of Cannabidiol Oil on Chronic Insomnia: The First Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Crossover, Pilot Study in Thailand Chakrabongse Aiewtrakoon
บทความวิจัย 2567 (2024) Bupivacaine Local Infiltration at Trocar Insertion Sites after Gynecologic Laparoscopic Surgery: A Randomized, Double-blind, Placebo-Controlled Trial Netpreeya Nakngam*, Phornsawan Wasinghon, Auttaya Ratanakaew
บทความวิจัย 2567 (2024) Efficacy and safety of different bupivacaine concentrations in periarticular infiltration combined with adductor canal block for bilateral total knee arthroplasty: a randomized controlled trial Sukanya Dej-arkom, Pawinee Pangthipampai, Weerawadee Chandranipapongse, Somruedee Chatsirichareonkul, ระพีพัฒน์ นาคบุญนำ, Keerati Charoencholvanich, Suwida Tangchitta, อริศรา เอี่ยมอรุณ*
บทความวิจัย 2567 (2024) Diabetes-Specific Complete Smoothie Formulas Improve Postprandial Glycemic Response in Obese Type 2 Diabetic Individuals: A Randomized Crossover Trial Pichanun Mongkolsucharitkul, Bonggochpass Pinsawas, Apinya Surawit, Tanyaporn Pongkunakorn, Thamonwan Manosan, Suphawan Ophakas, Sophida Suta, Sureeporn Pumeiam, กรภัทร มยุระสาคร*
บทความวิจัย 2567 (2024) Cost-utility analysis of sutureless and rapid deployment versus conventional aortic valve replacement in patients with moderate to severe aortic stenosis in Thailand อัญชลี เพิ่มสุวรรณ, Seri Singhatanadgige, Kawinnooch Boonpipattanapong, Worawong Slisatkorn, Angsu Chartrungsan, Prompak Nitayavardhana, Nutthawadee Luangthong, ปราโมทย์ ปรปักษ์ขาม, Jirawit Yadee*
บทความวิจัย 2567 (2024) Early post-resuscitation outcomes in patients receiving norepinephrine versus epinephrine for post-resuscitation shock in a non-trauma emergency department: A parallel-group, open-label, feasibility randomized controlled trial Wasin Pansiritanachot, Orapim Vathanavalun, Tipa Chakorn*
บทความวิจัย 2567 (2024) Cementless and Cemented Total Knee Arthroplasties Have Similar Outcomes but Cementless Patellar Component Migration was Observed in a Paired Randomized Control Trial Yot Tanariyakul, Supakit Kanitnate, Nattapol Tammachote*
บทความวิจัย 2566 (2023) ผลของการฟอกเลือดด้วยน้ำยาฟอกเลือดอุณหภูมิต่ำเทียบกับอุณหภูมิปรกติ ต่ออัตราการขจัดยูเรีย และความดันโลหิตในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ปัญจพล กอบพึ่งตน*, จิรตินันท์ นีระเสน, ปิยาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น
บทความวิจัย 2566 (2023) ผลของการทาครีมยาชาเปรียบเทียบกับการฉีดยาที่ปากมดลูกเพื่อลดความเจ็บปวดในการตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า กชนิภา แพทยานันท์*, ชินวัฒน์ ศรีนิล
บทความวิจัย 2566 (2023) ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ตอนต้นที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ทิพย์สุดา พรหมดนตรี, จินตนา ดำเกลี้ยง*, วิภา แซ่เซี้ย
บทความวิจัย 2566 (2023) ต้นทุนการคลอดบุตร ณ โรงพยาบาลศิริราชภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กนกภัทร เกตุสุวรรณ*, สุคนธา คงศีล, สุขุม เจียมตน, ยุวนุช สัตยสมบูรณ์, พรพิมล เรืองวุฒิเลิศ
บทความวิจัย 2566 (2023) Comparison of Functional Recovery Between Unicompartmental and Total Knee Arthroplasty Boonchana Pongcharoen*, Pongsathorn Liengwattanakol, Krit Boontanapibul
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง