บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2565 (2022) การศึกษาประสิทธิภาพของการทาครีมยาชาที่ปากมดลูกร่วมกับการฉีดยาชาข้างปากมดลูก เปรียบเทียบกับการทาครีมยาหลอกร่วมกับการฉีดยาชาข้างปากมดลูกในการลดความเจ็บปวดระหว่างการทำหัตถการขูดมดลูกแบบแยกส่วน บดินทร์ ดวงฤดีสวัสดิ์*, สุกัญญา ศรีนิล
2565 (2022) คุณภาพชีวิตหลังได้รับการรักษาด้วยอุปกรณ์พยุงช่องคลอดเปรียบเทียบกับการผ่าตัดในผู้ป่วยไทยที่มีอุ้งเชิงกรานหย่อน ศุภกิตต์ ปัญจพงษ์, ประนอม บุพศิริ, โฉมพิลาศ จงสมชัย, ธีระยุทธ เต็มธนะกิจไพศาล*
2565 (2022) การวางประคบเย็นบริเวณหน้าท้องส่วนล่างหลังคลอดทารกเพื่อลดการสูญเสียเลือดในมารดาที่คลอดบุตรทางช่องคลอด: การศึกษาแบบสุ่มมีกลุ่มเปรียบเทียบ ฐปนพ ธนสมทบชนมน*, สาธิดา จันทนวิลัย, ภัทรพร ตั้งกีรติลัย
2565 (2022) Lidocaine Gel for Pain Relief during Endometrial Sampling in Women Aged over 35 Years Old with Abnormal Uterine Bleeding: A Randomized Double-Blind Controlled Trial Chaturon Chayuttawanichakul, Uravee Limpivest*, อธิตา จันทเสนานนท์, เด่นศักดิ์ พงศ์โรจน์เผ่า, Junya Pattaraarchachai, คมสันติ์ สุวรรณฤกษ์
2565 (2022) Prophylaxis Post-Cesarean Hemorrhage Using Carbetocin versus Oxytocin in High-Risk Women: A Double-Blind Randomized Controlled Trial Dennopporn Sudjai*, Sopida Thambumroong
2565 (2022) Minimal Invasive Surgery by Wongsiri Technique versus Standard Open Carpal Tunnel Release: A Randomized Trial Pranpawee Rojcharoenngam
2565 (2022) A Comparison of Intravenous Pulse Methylprednisolone and Intravenous Dexamethasone on Idiopathic Sudden Sensorineural Hearing Loss: A Double-Blind Randomized Controlled Trial Sirikarn Sookdee*, เพ็ญมาศ ธีระวณิชตระกูล, นริศ เจียรบรรจงกิจ
2565 (2022) Esmolol Compared with Fentanyl in Attenuating the Hemodynamic Response to Tracheal Intubation in Hypertensive Patients: A Randomized Controlled Study จิตติยา วั ชโรทยางกูร, Yanika Kitpoka, Sunthiti Morakul, ธัญลักษณ์ ธรรมจำรัสศรี*
2565 (2022) The Effect of Preoperative Oral Trimetazidine on Ischemic Injury and Hemodynamic Function in Coronary Artery Bypass Grafting: A Double-Blinded, Prospective, Randomized Controlled Trial Amarit Phothikun*, Surin Woragidpoonpol, Thitipong Tepsuwan, Apichat Tantraworasin, Chartaroon Rimsukcharoenchai, นพพล ทักษอุดม
2565 (2022) Cost-Utility Analysis of Specialized Multidisciplinary Care Versus Standard Care in the Management of Patients with Reduced Ejection Fraction Heart Failure in Thailand Thitiya Khongmee, Artit Torpongpun, Supicha Intarachumnum, Nattanichcha Kulthanachairojana*
2565 (2022) Focused Extracorporeal Shockwave Therapy versus Prefabricated Insoles for Treatment of Plantar Fasciitis: A Randomized Trial Thitirat Rakwit, Wipoo Kumnerddee, chanwit Phongamwong*
2565 (2022) Comparison of the efect of ketorolac versus triamcinolone acetonide injections for the treatment of de Quervain’s tenosynovitis: a double-blind randomized controlled trial Sitthiphong Suwannaphisit, Porames Suwanno, Warangkana Fongsri, Chaiwat Chuaychoosakoon*
2565 (2022) Comparison of Effectiveness, Patient Satisfaction, and Durability between 3D-Printed Customized Insoles and Conventional Custom-Made Insoles for Flat Feet: A Randomized Controlled Trial Voraluck Prakotmongkol, Chonthicha Chaemkhuntod*, Yasmin Nutchamlong, Thana Charoenvitvorakul, Sasima Tongsai, Wanida Janvikul, Boolom Thavornyutikarn, วาสนา โคสอน, Bongkoch Praewpipat
2565 (2022) Short incision versus minimally invasive surgery with tool-kit for carpal tunnel syndrome release: a prospective randomized control trial to evaluate the anterior wrist pain and time to return to work or activities Pichitchai Atthakomol*, Sitthikorn Kaensuk, Worapaka Manosroi, Apiruk Sangsin, Montana Buntragulpoontawee, สยาม ทองประเสริฐ
2565 (2022) Short-Term Efficacy of Peripheral Magnetic Stimulation in Reducing Pain in Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Trial Apisara Keesukphan, Thitiporn Phakdepiboon, Apiphan Iamchaimongkol*
2565 (2022) Comparison of Post-needling Soreness among Three Soreness Reduction Methods: Diclofenac spray with Contract-Relax Stretching, Cold Gel Pack with Self Stretching, and Spray and Stretch Technique in Patients after Upper Trapezius Dry Needling Triluk Vorawanthanachai
2565 (2022) Efficacy of High-intensity Laser Therapy in Patellofemoral Pain Syndrome: A Double-blinded Randomized Controlled Trial Peerada Eurcherdkul, Thanit Veerapong*, Petchanok Sukpanpradid, Waree Chira-Adisai
2565 (2022) Effect of vaginal estrogen in postmenopausal women using vaginal pessary for pelvic organ prolapse treatment: a randomized controlled trial Keetati Chiengthong, Purim Ruanphoo, Tanittha Chatsuwan, สุวิทย์ บุญยะเวชชีวิน*
2565 (2022) การเปลี่ยนแปลงระดับฮีโมโกลบินเอวันซี น้ำตาลในเลือดหลังอดอาหาร และซี-รีแอคทีฟโปรตีนความไวสูงภายหลังปริทันต์บำบัดคราวเดียวเสร็จด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิกร่วมกับการใช้เจลมิโนไซคลินในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 จินตนา อยู่เย็น, ชื่นชีวิต ทองศิริ, ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน*, ธีรเชษฐ์ นันทกีรติพัฒน์, รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา
2565 (2022) ผลของปริทันต์บําบัดคราวเดียวเสร็จด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิกร่วมกับการใช้เจลมิโนไซคลินต่อพารามิเตอร์ทางคลินิกและสารสื่ออักเสบในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2 จารุพัฒน์ จุลแดง, ธีรเชษฐ์ นันทกีรติพัฒน์, ชื่นชีวิต ทองศิริ, ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน*
ปี ชื่อ ผู้แต่ง