บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2544 (2001) EMLA cream และ intraperitoneal lidocaine เพื่อการระงับปวดจากการทำหมันหลัง Apidechakul P, Latthikaviboon U, Limsakul A, Parakkamodom S, Permpolprasert L, Petchpaisit N*, Santivarangkana T, Sirilertmekasakul P, Visalyaputra S
2544 (2001) ผลของ IV atropine ก่อนนำสลบในการป้องกันอุบัติการณ์ และความรุนแรงของ oculocardiac reflex จากการผ่าตัดกล้าม Dirivannasandha P, Khempila J, Srisawasdi S*
2544 (2001) ประสิทธิผลของ Gymnostemma pentaphyllum ในการลดระดับไขมันในเลือด จารีย์ บันสิทธิ์, ปรียานุช แย้มวงษ์, มาลี บรรจบ, วิษณุ ธรรมลิขิตกุล, สมศักดิ์ สินเสถียรพร*, สุชาดา ชัยขจรภัทร์, อัญชลี อมรรัตน์, อุบล บุญรอด, เย็นจิตร เตชะดำรงสิน
2544 (2001) การศึกษาประสิทธิผลของครีมน้ำมันตะไคร้ในการรักษาโรคกลาก ทวีศักดิ์ สุนทรธรศาสตร์, พรพรรณ ห้าวหาญ, พรรณแข มไหสวริยะ*, รัมภา หลินปิยวรรณ์, อังคณา ฉายประเสริฐ, ไฉน เหมือนประสาท
2544 (2001) A Long-term Study on the Efficacy of A Herbal Plant, Orthosphon Grandiflorus, and Sodium Potassium Citrate in Renal Calculi Treatment Amorn Premgamone*, Chalida Apinives, Narumon Sinsupan, Pote Sriboonlue, Srinoi Maskasem, Watana Disatapornjaroen
2544 (2001) Clinical Trial of Halofantrine with Modified Doses for Treatment of Malaria in the Hospital for Tropical Diseaes John Horton, Kobsiri Chalermrut, Nuntaporn Phophak, Pratap Singhasivanon, Sombat Treeprasertsuk, Srivicha Krudsood, Udomsak Silachamroon, Wongphan Kaivipakbanyai, Dennis Kyle, Sornchai Looareesuwan*
2544 (2001) A Comparative Trial of Albendanole Alone versus Combination of Albendazole and Praziquantel for Treatment of Trichuris Trichiura Infection Chanathep Pojjaroen-anant, Chukiat Sirivichayakul*, Kriengsak Limkittikul, Krisana Pengsaa, Pataraporn Wisetsing, Pornthep Chanthavanich, Rangson Praevanit
2544 (2001) Endotracheal Intubation with Thiopental/Succinylcholine or Sevoflurane-Nitrous Oxide Anesthesia in Adults: A Comparative Study อริศรา เอี่ยมอรุณ*, Chatchai Prechawai, Jutarat Anusit, Kanchana Somcharoen, Onanong Chaiyaroj, ศิริพร ปิติมานะอารี
2544 (2001) Comparison Between Closed Reduction with Percutaneous Pinning and Open Reduction with Pinning in Children with Closed Totally Displaced Supracondylar Humeral Fractures: A Randomized Controlled Trial กมลพร แก้วพรสวรรค์
2544 (2001) Efficacy of Single Daily Dosage of Methimazole vs. Propylthiouracil in the Induction of Euthyroidism Mayuree Homsanit, สุทิน ศรีอัษฎาพร, สาธิต วรรณแสง, ธวัชชัย พีระพัฒน์ดิษฐ์, วรรณี นิธิยานันท์, อภิชาต วิชญาณรัตน์
2544 (2001) Comparison of the Effect of Rocuronium and Pancuronium for Precurarization Technique : A Randomized Controlled Trial Jariyawisut S, Niyompan U, Phengsrakes N*, Poomsawat S, Simajareuk S, Thienthong S
2544 (2001) Comparison of Propofol and Thiopentone with Lidocaine in Facilitating Laryngeal Mask Insertion Saengchote W*, Sirinan C, Tiapanit P
2544 (2001) Antiemetic Effect of Intramuscular Ephedrine in Cesarean Section under Spinal Anesthesia Chau-In W*, Huaoharn H, Srimuang T
2544 (2001) The Incidence of Transient Neurologic Symptoms (TNS) after Spinal Anesthesia : A Comparison Between 5% Hyperbaric Lidocaine and 0.5% Hyperbaric Bupivacaine Prasitdamrong S, Punjasawadwong Y*, Srisawang S
2544 (2001) ต้นทุน-ประสิทธิผลของการรักษาด้วยยา ACE inhibitors สำหรับโรคไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 พรรณทิพา ศักดิ์ทอง
2544 (2001) HIV-seropositive Results, Health-related Quality of Life, and Social Support: A 24-week Prospective Study in Thailand Srisurapanont M., Sambatmai S., Jarusuraisin N.
2543 (2000) A Randomized, Controlled 24-week Study of Intermittent Subcutaneous Interleukin-2 in HIV-1 Infected Patients in Thailand Kiat Ruxrungtham, Surapol Suwanagool, Jorge A. Tavel, Mena Chuenyam, Eugene D. Kroon, Sasiwimol Ubolyam, Supranee Buranapraditkun, Wichai Techasathit, Yeuming Li, Sean Emery, Richard T. Davey, Lisa Fosdick, Chaiyos Kunanusont, H. Clifford Lane, Praphan Phanuphak, the Vanguard Study Group
2543 (2000) การให้ Nasal Positive Pressure Ventiliation วิทยา เพ็ชรดาชัย
2543 (2000) A randomized, Double-blind Trial of Half versus Standard Dose of Zidovudine Plus Zalcitabine in Thai HIV-1-infected Patients (study HIV-NAT 001) Chaiwat Ungsedhapand, Chaiyos Kunanusont, David A. Cooper*, Kiat Ruxrungtham, Mark E. Newell, Mena Chuenyam, Praphan Phanuphak, Remko van Leeuwen, Sasiwimol Ubolyam, Sunee Sirivichayakul, Supranee Buranapraditkul, Joep M. Lang, Eugene D. Kroon
2543 (2000) A randomized, Dose-finding Study with Didanosine Plus Stavudine versus Didanosine alone in Antiviral-naive, HIV-infected Thai Patients Chaiwat Ungsedhapand, Chaiyos Kunanusont, David A. Cooper, Gerrit-JanWeverling , Kiat Ruxrungtham*, Praphan Phanuphak, Remko van Leeuwen, Sasiwimol Ubolyama, Somsong Teeratakulpisarn, Supranee Buranapraditkun, Eugene D. Kroon, Joep M. Lange
ปี ชื่อ ผู้แต่ง