บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2565 (2022) การศึกษาเปรียบเทียบการมองเห็นกล่องเสียงระหว่างการจัดท่า sniffing กับท่านอนราบแหงนศีรษะในการใส่ท่อช่วยหายใจของวิสัญญีพยาบาล ปรัชญา ตันติพลาผล
2565 (2022) ประสิทธิผลของยาเอฟีดรีนในการป้องกันภาวะหนาวสั่นภายหลังการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย ชนม์รัตน์ กาญธนะบัตร
2565 (2022) ผลของการใช้เครื่องมือช่วยตัดฝีเย็บ Episioguide ในการตัดฝีเย็บชนิด mediolateral episiotomy ต่อมุมหลังเย็บแผลฝีเย็บ: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ชัชศรัณย์ ธนพงษ์พิบูล, เมสิตา สุขสมานวงศ์*
2565 (2022) การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ถุงเจลให้ความเย็นในการลดระดับความปวดหลังผ่าตัดคลอดบุตรที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์: การศึกษาทดลองแบบสุ่มมีกลุ่มเปรียบเทียบ พัชรีญา ศิริพานทอง, ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ*, ปริญญา ชำนาญ
2565 (2022) การฉีดลิโดเคน (lidocaine) เข้าเนื้อเยื่อใต้ท่อนำไข่เพื่อลดระยะเวลาการผ่าตัดในการทำหมันหลังคลอด: การทดลองแบบสุ่ม วิชชุณี นิธิวัฒนศักดิ์*, เจษฎา วุฒิธรรมสุข
2565 (2022) ผลของการจัดท่าคลอดกึ่งนั่งยองร่วมกับวิธีการเบ่งคลอดแบบธรรมชาติต่อเวลาในระยะที่สองของการคลอด และระดับการฉีกขาดของฝีเย็บในผู้คลอดครรภ์แรก ปัญชลิกา วีระเดช, เอมพร รตินธร*, ฤดี ปุงบางกะดี่
2565 (2022) Vojta therapy versus balance training program on dynamic sitting balance in chronic motor complete spinal cord injury: a single-blind crossed-over trial study Chatwalai Sonthikul*, Patima Kesorn, Pitsinee Kaoian, Apinya Malineerat
2565 (2022) "ประสิทธิภาพของแผ่นขี้ผึ้งปิดแผลเคลือบยาคลอร์เฮกซิดีนอะซีเตต ต่อการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ป่วยกระดูกปลายนิ้วมือหักแบบมีแผลเปิด เมื่อเทียบกับการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการติดเชื้อและกลุ่มควบคุม" วุฒิชัย โล่ห์สวัสดิ์กุล
2565 (2022) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการรักษาของสูตรยา 10-day modified ginger quadruple therapy กับสูตร 10-day standard concomitant therapy ในการกำจัดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไร นริศ ติวะตันสกุล
2565 (2022) คุณภาพการรักษาโรคตับแข็งและผลลัพธ์การรักษาในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา คณิศร์ บุนนาค*, ดนุสรณ์ วานิชกูล, ศักรินทร์ จิรพงศธร
2565 (2022) ประสิทธิภาพการใช้ยา Tranexamic Acid (TXA) สำหรับการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอดแบบเฉียบพลันในการผ่าตัดคลอดแบบไม่ฉุกเฉินโดยการทดลองแบบสุ่มในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา วินัย รุคะ
2565 (2022) คุณภาพชีวิตด้านการใช้ยาในผู้ป่วยนอกโรคซึมเศร้าชาวไทย พรรณทิพา ศักดิ์ทอง*, ีีรวิกานต์ ระลึกฤาเดช
2565 (2022) ผลของโปรแกรมสติบำบัดต่อภาวะซึมเศร้าและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า วิภาวี เผ่ากันทรากร*, นภา จิรัฐจินตนา
2565 (2022) Health-Related Quality of Life in Patients with Acute Myocardial Infarction during Admission and six months after Admission Pimporn Lomwong, Kunyada Paochitkul, Paweena Rinnanont, Porntip Pornmai, Kanokon Promgerdtong, Siwimon Koleruecha, Dumnern Srinualta*
2565 (2022) Efficacy of Siriraj, in-house-developed, frozen gloves for cold therapy reduction of chemotherapy-induced peripheral neuropathy in gynecological cancer patients: randomized controlled trial Phreerakan Chikumarn, Tharinee Rahong, วุฒินันท์ อัจฉริยะโพธา*
2565 (2022) Does Nefopam Provide Analgesic Effect and Reduce Morphine Consumption After Primary Total Knee Arthroplasty? A Prospective, Double-Blind, Randomized Controlled Trial Piya Pinsornsak, Sorachat Sukkarnkosol, Krit Boontanapibul*
2565 (2022) Quality of life and related factors of patients with Brugada syndrome type 1 at King Chulalongkorn Memorial Hospital Boosamas Sutjaporn, Chavit Tunvirachaisakul*, อภิชัย คงพัฒนโยธิน
2565 (2022) Effects of transcranial direct-current stimulation combined with physical therapy in chronic low back pain treatments: A randomized controlled pilot study Mai Loan Pham Thi, วนิดา ดรปัญหา, เสาวนีย์ นาคมะเร็ง, ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์, Kittidsak Sawanyawisuth, ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ*
2565 (2022) Efficacy of digitalized comprehensive educational program for patients with allergic contact dermatitis: A randomized controlled trial Wongsiya Viarasilpa, Prattana Sittiwattanawong*
2565 (2022) รูปแบบการสั่งใช้ความปลอดภัยและผลต่อคุณภาพชีวิตของตำรับยาทำลายพระสุเมรุ อาภากร บุญธรรม, ปรีชา หนูทิม, ปิยเมธ ดิลกธรสกุล*
ปี ชื่อ ผู้แต่ง