บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2565 (2022) ประสิทธิภาพของโคลชิซีนขนาดต่ำในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ถาวร ชูชื่นกลิ่น
2565 (2022) Cost Assessment of Initial Radiological Modalities for Evaluation of Adult Patient with Asymptomatic Microscopic Hematuria at Thammasat University Hospital Kaan Tangtiang*, Gritsana Laopiyatassanee, Wanrudee Lohitvisate, Teerayut Tangpaitoon
2565 (2022) Comparative Effect of Core Stabilization Exercise and Active Video Gaming on Dynamic Balance in Elderly Female People: a SingleBlind Randomized Controlled Clinical Trial Chatwalai Sonthikul*, Nurulhuda Hadhoh, Nurulhuda Madeeyoh, Aungsuma Ponlakarn, Natthawat Dolthamsiri
2565 (2022) ประสิทธิผลและความปลอดภัยของแชมพูสารสกัดใบยอผสมข่า เปรียบเทียบกับโลชั่นเบนซิลเบนโซเอตในการกาจัดเหา กัลย์จิรัตน์ อินทผลัญ, วันนิศา รักษามาตย์, ธวัชชัย กมลธรรม*
2565 (2022) Comparison of Digit Pain between the Water Hyacinth Finger Trap and Steel Wire Finger Trap in Closed Reduction of Distal End Radius Fractures Chatchavan Charoenthamruksa*, Sorasakdi Vechmamontien
2565 (2022) Comparing the Incidence of Postoperative Nausea Vomiting (PONV) after Total Intravenous Anesthesia (TIVA) versus Volatile Maintenance Anesthesia (VMA): A Randomized Controlled Trial in Laparoscopic Cholecystectomy or Gynecological Laparoscopic Surgery Jutarat Launpholcharoenchai*, Penpassorn Taychaprajakjit, Wanida Chongarunngamsang, Phuntanit Chanta, Pimpira Ponkla, Jiraporn Jitsopa, Sirirat Lertsuchatavanich
2565 (2022) A Randomized Study Comparison between Split Dosage and Non-Split Dosage PEG-Electrolyte Solution Preparation Methods for Elective Colonoscopy Sahaphol Anannamcharoen*, Kedsama Muchchimdamrong
2565 (2022) Effect of 12 Weeks Modified “Dantien-Salee” Yoga Training on Pulmonary Function, Functional Fitness, and Quality of Life in Elderly Thai Duangjun Phatayuth*, Benjamas Chuaychoo, สาลี่ สุภาภรณ์, Arth Nana
2565 (2022) The Effects of Lysiphyllum strychnifolium Tea on Breastmilk Volume and Nutrient Composition of Human Milk: A Randomized Controlled Trial Suwanna Maenpuen, Kusuma Sriyakul, ปารัณกุล ตั้งสุขฤทัย, Nopparat Srikhao, Somboon Kietinun*
2565 (2022) Quality of Life among Lower Limb Amputees with Chronic Phantom Limb Pain or Stump Pain at a Tertiary Institution’s Pain Clinic กรวีร์ พสุธารชาติ*, Anuch Juengsmarn, Juthamas Jarupongsa
2565 (2022) การวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผลของการใช้อิมมูนบาบัดชนิดอมใต้ลิ้นในการรักษาผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้และโรคหืดที่เกิดร่วมกับโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้จากไรฝุ่นเปรียบเทียบกับการรักษาแบบมาตรฐานในประเทศไทย ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ
2565 (2022) ผลของการเดินจงกรมต่อการควบคุมความดันโลหิตในผู้ป่วยที่มีประวัติความดันโลหิตสูงวิกฤต สุภาพ อิ่มอ้วน*, แพรว โคตรรุฉิน, ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน, มณีนุช ดอมไธสง
2565 (2022) ผลของโคลชิซีนต่อการลดการอักเสบของผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันในโรงพยาบาลสุรินทร์ ถาวร ชูชื่นกลิ่น
2565 (2022) การศึกษาระยะเวลาการเริ่มหลั่งขอน้ำนมเต็มเต้าในมารดาผ่าตัดคลอดฉุกเฉิน เปรียบเทียบระหว่างการรับประทานอาหารตามขั้นตอนกับการรับประทานอาหารเร็วด้วยน้ำขิงและน้ำเปล่า ของโรงพยาบาลพุุทธโสธร ยุทธนา จันวะโร
2565 (2022) Effect of whey protein supplementation and exercise on body composition and biochemical indices among overweight and obese adults Atcharawalee Wongraweekul, ฉัตรภา หัตถโกศล*, พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า, สุวิมล ทรัพย์วโรบล
2565 (2022) ผลของการบำบัด start over and survive (SOS) ต่อการลดการเสพซ้ำในผู้ป่วยโรคจิตที่มีปัญหาการใช้สารเสพติดเมทแอมเฟตามีน โกศล วราอัศวปติ*, วรท ลำใย, กิตต์กวี โพธิ์โน, นพพร ตันติรังสี, ปราณี จันทะโม
2565 (2022) Effectiveness of Preoperative Force Air Warming on Perioperative Hypothermia in Patients Undergoing Caesarean Section under Spinal Anesthesia Sunanta Pruitthithada*, Sothida Sinchai
2565 (2022) ผลการใช้ submucosal CO2 laser ในการรักษาโรคเยื่อบุโพรงอักเสบเรื้อรังจากภูมิแพ้ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เฉลิมเกียรติ สังขนครา
2565 (2022) Efficacy of a Newly Designed Custom-Fitted Shoulder Subluxation Orthosis for Stroke Patients: A Single-Blinded Crossover Randomized Controlled Trial Poramed Chayaratanasin, Bodin Chaiyo*, Pornphun Parnpiansil, Rawee Manatrakul, Suphaneewan Jaovisidha, Waree Chira-Adisai
2565 (2022) Clinical Outcomes between Using Prefabricated Toe Sleeve versus Toe Separator in Patients with Painful Hallux Valgus: A Single-Blinded Randomized Control Trial Sukij Laohajaroensombat, Satetha Vasaruchapong*, Jakrapong Orapin, Suwimol Prusmetikul
ปี ชื่อ ผู้แต่ง