ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) การสร้างเครื่องมือวัดของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ไม่ต้องพึ่งอินซูลิน SIRIRUT POSIRISUK
บทความวิจัย 2544 (2001) EMLA cream และ intraperitoneal lidocaine เพื่อการระงับปวดจากการทำหมันหลัง Apidechakul P, Latthikaviboon U, Limsakul A, Parakkamodom S, Permpolprasert L, Petchpaisit N*, Santivarangkana T, Sirilertmekasakul P, Visalyaputra S
บทความวิจัย 2544 (2001) ผลของ IV atropine ก่อนนำสลบในการป้องกันอุบัติการณ์ และความรุนแรงของ oculocardiac reflex จากการผ่าตัดกล้าม Dirivannasandha P, Khempila J, Srisawasdi S*
บทความวิจัย 2544 (2001) ประสิทธิผลของ Gymnostemma pentaphyllum ในการลดระดับไขมันในเลือด จารีย์ บันสิทธิ์, ปรียานุช แย้มวงษ์, มาลี บรรจบ, วิษณุ ธรรมลิขิตกุล, สมศักดิ์ สินเสถียรพร*, สุชาดา ชัยขจรภัทร์, อัญชลี อมรรัตน์, อุบล บุญรอด, เย็นจิตร เตชะดำรงสิน
บทความวิจัย 2544 (2001) การศึกษาประสิทธิผลของครีมน้ำมันตะไคร้ในการรักษาโรคกลาก ทวีศักดิ์ สุนทรธรศาสตร์, พรพรรณ ห้าวหาญ, พรรณแข มไหสวริยะ*, รัมภา หลินปิยวรรณ์, อังคณา ฉายประเสริฐ, ไฉน เหมือนประสาท
บทความวิจัย 2544 (2001) A Long-term Study on the Efficacy of A Herbal Plant, Orthosphon Grandiflorus, and Sodium Potassium Citrate in Renal Calculi Treatment Amorn Premgamone*, Chalida Apinives, Narumon Sinsupan, Pote Sriboonlue, Srinoi Maskasem, Watana Disatapornjaroen
บทความวิจัย 2544 (2001) Clinical Trial of Halofantrine with Modified Doses for Treatment of Malaria in the Hospital for Tropical Diseaes John Horton, Kobsiri Chalermrut, Nuntaporn Phophak, Pratap Singhasivanon, Sombat Treeprasertsuk, Srivicha Krudsood, Udomsak Silachamroon, Wongphan Kaivipakbanyai, Dennis Kyle, Sornchai Looareesuwan*
บทความวิจัย 2544 (2001) A Comparative Trial of Albendanole Alone versus Combination of Albendazole and Praziquantel for Treatment of Trichuris Trichiura Infection Chanathep Pojjaroen-anant, Chukiat Sirivichayakul*, Kriengsak Limkittikul, Krisana Pengsaa, Pataraporn Wisetsing, Pornthep Chanthavanich, Rangson Praevanit
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) COST COMPARATIVE STUDY OF EQUINE AND HUMAN RABIES IMMUNOGLOBULIN IN THAILAND Kreingkrai Piriyasupong
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อประสิทธิผลของการบริการฝากครรภ์โดยบุคลากรพยาบาล ศศิธร พรหมประดิษฐ์
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) การวิเคราะห์ต้นทุนต่อประสิทธิผลของรูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน อัจฉรา บุตรรักษ์
วิทยานิพนธ์ 2544 (2001) การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน-ประสิทธิผลของการให้บริการผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลเรณูนครและสถานีอนามัยเรณูนคร อำ เภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม มนู ชัยวงศ์โรจน์
บทความวิจัย 2544 (2001) Endotracheal Intubation with Thiopental/Succinylcholine or Sevoflurane-Nitrous Oxide Anesthesia in Adults: A Comparative Study อริศรา เอี่ยมอรุณ*, Chatchai Prechawai, Jutarat Anusit, Kanchana Somcharoen, Onanong Chaiyaroj, ศิริพร ปิติมานะอารี
บทความวิจัย 2544 (2001) Comparison Between Closed Reduction with Percutaneous Pinning and Open Reduction with Pinning in Children with Closed Totally Displaced Supracondylar Humeral Fractures: A Randomized Controlled Trial กมลพร แก้วพรสวรรค์
บทความวิจัย 2544 (2001) Efficacy of Single Daily Dosage of Methimazole vs. Propylthiouracil in the Induction of Euthyroidism Mayuree Homsanit, สุทิน ศรีอัษฎาพร, สาธิต วรรณแสง, ธวัชชัย พีระพัฒน์ดิษฐ์, วรรณี นิธิยานันท์, อภิชาต วิชญาณรัตน์
บทความวิจัย 2544 (2001) Comparison of the Effect of Rocuronium and Pancuronium for Precurarization Technique : A Randomized Controlled Trial Jariyawisut S, Niyompan U, Phengsrakes N*, Poomsawat S, Simajareuk S, Thienthong S
บทความวิจัย 2544 (2001) Comparison of Propofol and Thiopentone with Lidocaine in Facilitating Laryngeal Mask Insertion Saengchote W*, Sirinan C, Tiapanit P
บทความวิจัย 2544 (2001) Antiemetic Effect of Intramuscular Ephedrine in Cesarean Section under Spinal Anesthesia Chau-In W*, Huaoharn H, Srimuang T
บทความวิจัย 2544 (2001) The Incidence of Transient Neurologic Symptoms (TNS) after Spinal Anesthesia : A Comparison Between 5% Hyperbaric Lidocaine and 0.5% Hyperbaric Bupivacaine Prasitdamrong S, Punjasawadwong Y*, Srisawang S
บทความวิจัย 2544 (2001) ต้นทุน-ประสิทธิผลของการรักษาด้วยยา ACE inhibitors สำหรับโรคไตในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 พรรณทิพา ศักดิ์ทอง
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง