ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2566 (2023) Cranial versus Caudal Direction Technique of Native Percutaneous Kidney Biopsy: A Randomized Controlled Trial โสฬส จาตุรพิศาลนุกูล, Chutima Chavanisakun, Nontawat Benjakul, ธนรร งามวิชชุกร, Punnawit Laungchuaychok, สาธิต คูระทอง, วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์*
บทความวิจัย 2566 (2023) Remote Ischemic Preconditioning to Prevent Contrast-Associated Kidney Injury in Elective Coronary Angiogram: A Randomized Controlled Trial Papatsiri Suntavaruk, โสฬส จาตุรพิศาลนุกูล, สาธิต คูระทอง, วันจักร พงษ์สิทธิศักดิ์*
บทความวิจัย 2566 (2023) ผลการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ต่ออาการไม่สุขสบายและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะประคับประคอง วิธวินท์ ฝักเจริญผล*, วรยศ ดาราสว่าง
บทความวิจัย 2566 (2023) ผลของโปรแกรมการดูแลผิวหนังต่อการหายของแผลในผู้ป่วยที่มีภาวะผิวหนังอักเสบจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ นิศาชล กวางทอง*, สุพร สุนัยดุษฎีกุล, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, อภิชัย อังสพัทธ์
บทความวิจัย 2566 (2023) เปรียบเทียบผลของโปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรม โปรแกรมการบำบัดแนวซาเทียร์โมเดล และโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาร่วมกับแก้ปัญหาในเด็กและวัยรุ่นที่ติดเกมออนไลน์ สุนทรี ศรีโกไสย*, อรพรรณ แอบไธสง, ชฎาพร คำฟู, อนงค์พร ต๊ะคำ
บทความวิจัย 2566 (2023) การเปรียบเทียบผลการรักษากระดูกเท้าหักในระยะต้นด้วยวิธการผ่าตัดแบบเปิดแผลมาตรฐานกับวิธีการส่องกล้อง อดิกันต์ ว่องวานิชวัฒนะ
บทความวิจัย 2566 (2023) ผลของการหยุดยา trihexyphenidyl ต่อการรับรู้ คุณภาพชีวิต และอาการทางจิตในผู้ป่วยจิตเภท: การวิจัยทางคลินิกแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม ณัฐธิิดา เวทนาสุข, สมชาย สุริยะไกร*
บทความวิจัย 2566 (2023) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของการผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบภายใต้การดมยาสลบแบบวันเดียวกลับ เมธัส อรัญนารถ
บทความวิจัย 2566 (2023) การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการใช้ยาเหน็บถ่าย (Bisacodyl) ร่วมกับยาฉีดกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ (Metoclopramide) กับการไม่ได้รับยาในผู้ป่วยภาวะลำไส้อุดตันจากพังผืดในช่องท้อง สุกัญญา วิริยโกศล, เนตรชนก ศรีทุมมา*
บทความวิจัย 2566 (2023) Single-dose intravenous nefopam on postoperative catheter-related bladder discomfort in patients undergoing transurethral resection of prostate: a randomized, double-blind placebo-controlled trial Fa-Ngam Charoenpol, Nutchanok Khampitak, Charinee Aimnang, Kachit Pachirat, วิเชียร ศิริธนะพล, Ukrit Rompsaithong, Pakorn Kiatsopit, Supanut Lumbiganon*
บทความวิจัย 2566 (2023) Health-related Quality of Life in Children and Adolescents with Graves’ Disease Pontipa Engkakul*, วิราภรณ์ ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์
บทความวิจัย 2566 (2023) Effect of Proximal Oxygen Adding to a Bag Valve Mask with a Mechanical Filter in Healthy Volunteers: A Randomized Crossover Trial จิตติยา วั ชโรทยางกูร, Gorranit Thummata, Kittiya Srisitpisarn, ธนิต วีรังคบุตร, ธัญลักษณ์ ธรรมจำรัสศรี*
บทความวิจัย 2566 (2023) Early Elective Replacement of Umbilical Venous Catheter with Peripherally Inserted Central Catheter to Reduce Central Line-Associated Blood Stream Infections in Premature Infants: A Randomized Trial Suparanan Phumyeesoon, Pichaya Thanomingh*
บทความวิจัย 2566 (2023) The Effect of Zingiber cassumunar (Phlai Capsule) on Bronchial Hyperresponsiveness in Asthmatic Patients: A Randomized Controlled Trial Junprateepsuda Dulpinjithamma, Narongkorn Saiphoklang*, Sira Nanthapisal, ประภาศรี กุลาเลิศ, อรพรรณ โพชนุกูล
บทความวิจัย 2566 (2023) Effect of Short Duration Used of Active Prewarming for Preventing Hypothermia in Non-Anesthetized Volunteer: A Randomized-Controlled Trial Pathawat Plengpanich, Chanapat Charoensuk, ศรินญา จันทะวงศ์, Saranyoo Nonphiaraj*, Supattra Prasongdee, Chakthip Suttinarakorn, Thitinuch Ruenhunsa, Apinya Kittiponghansa
บทความวิจัย 2566 (2023) Efficacy and Safety of Cream Containing Dipotassium Glycyrrhizinate, Vaccinium myrtillius, Epigallocatechin Gallatyl Glucoside, and Tamarindus indica Compared with Triamcinolone Acetonide Cream in Eczema and Psoriasis Siriwan Palawisuth, Jidapa Triwatcharikorn, Thitiwut Hu, Sasipa Jaruchanapongtorn, Nutjira Cheyasak*
บทความวิจัย 2566 (2023) Calcium and Aspirin Supplementation for Prevention of Pre-eclampsia in Moderate to High-Risk Pregnancy: A Randomized Controlled Trial Pat Gann Leelaamornvichet*, Siriporn Trainak
บทความวิจัย 2566 (2023) Efficacy of Preoperative Intravenous Tranexamic Acid Before Cesarean Section in Placenta Previa: A Randomized Double Blind Control Trial Supakorn Chaiyakarn*, Thitikarn Lerthiranwong
บทความวิจัย 2566 (2023) Quality of Life of Psoriatic Patients Assessed by SF-36 in Rajavithi Hospital Onsiri Serirat
บทความวิจัย 2566 (2023) Comparing the Efficacy and Success Rate of Radial Artery Approach under Ultrasound Guidance and Palpation Technique for Coronary Intervention at Central Chest Institute of Thailand Kamonrat Thongplung*, Chanikarn Kanaderm, Thamarath Chantadansuwan
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง