บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2564 (2021) Acute Effect of Coconut Oil on Peak Forearm Blood Flow in Healthy Men: A Randomized Crossover Trial Kamin Naothaworn, อรอนงค์ กุละพัฒน์*, วิไล อโนมะศิริ
2564 (2021) Effectiveness of Asthma Self-Care Program Through Mobile Line Application (SALA) on Lung Function among Asthma Patients in Angthong Hospital: A Randomized Control Trial Usa Lamlaor*, สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล
2564 (2021) A Randomized, Double Blind Clinical Study to Assess the Effects of a Gamma-oryzanol-enriched Rice Bran Oil on Lipid Profile in the Hypercholesterolemic Patients คัชรินทร์ ภูนิคม, จินตนา สัตยาศัย, ศิริพร เทียมเก่า, ดนุ เกษรศิริ*
2564 (2021) Effect of Gamma-oryzanol-enriched Rice Bran Oil on Triglyceride Levels and TG/HDL Ratio in the Patients with Hypertriglyceridemia: Double-Blind Randomized Clinical Trial คัชรินทร์ ภูนิคม, จินตนา สัตยาศัย, ดนุ เกษรศิริ, ศิริพร เทียมเก่า*
2564 (2021) Effectiveness of Gabapentin Compared to Acetaminophen for Pain Control in Postpartum Patients Following Vaginal Delivery in Phramongkutklao Hospital Chulaluck Thaebanpakul*, พนิดา จารุเวฬ
2564 (2021) Effects of Pharmaceutical Pictograms on Medication Adherence in Elderly Patients with Chronic Diseases at Primary Health Care Center in Hat Yai, Songkhla Varumporn Rungsriwattana, Pitchayanont Ngamchaliew, Napakkawat Buathong
2564 (2021) The Effect of Antenatal Dexamethasone to Improve Respiratory Neonatal Outcomes in Late Preterm Birth: A Randomized Controlled Trial Pimon Kongprayoon*, Thanvarat Tilagul
2564 (2021) The Comparative Study of Efficacy between Cream Containing Spent Grain Wax, Shea Butter, Argania spinosa Kernel Oil, Tapioca Starch, and 1% Hydrocortisone Cream in The Treatment of Intertrigo Apirat Rodjanont, นันทิชา คมนามูล, Nutjira Cheyasak, Chanchuree Samathi Asawutmangkul, มนตรี อุดมเพทายกุล*
2564 (2021) Efficacy of Vaginal and Oral Progesterone After Tocolytic Therapy in Threatened Preterm Labor: A 3-Arm Parallel- Group Randomized Controlled Trial Kwanchanok Srisutham, ปิยวดี วุฒิกรสัมมากิจ*, ปริญญา ชำนาญ
2564 (2021) High-Flow Nasal Cannula vs. Incentive Spirometer after Cardiac Surgery: A Randomized Controlled Trial Wittawat Pibul*, Wiphut Kocharunjitt, Kumpoo Foofuengmonkolkit
2564 (2021) Cost-Effectiveness Analysis of Non-Mydriatic Ultrawide- Field Fundus Photography versus Pharmacological Pupil Dilatation in Diabetic Retinopathy Screening Program Rintra Wongvisavavit*, Danupon Nantajit, Tuangrat Phodha
2564 (2021) การเปรียบเทียบผลของ Fascia Iliaca Block ระหว่าง 0.33% Bupivacaine 30 และ 40 มิลลิลิตรต่อปริมาณมอร์ฟีนที่ใช้ 48 ชั่วโมงหลังผ่าตัดกระดูกสะโพกในผู้สูงอายุ วิชิตา วิชาชัย*, สุภาภรณ์ รัตนสิมากร
2564 (2021) การสกัดกั้นเส้นประสาทในช่องแอดดักเตอร์ด้วยการฉีดยาชาเพียงครั้งเดียว โดยใช้คลื่นความถี่สูงนำทางร่วมกับการใส่ยามอร์ฟีนในช่องไขสันหลัง สำหรับการระงับปวดหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม โสภิต เหล่าชัย*, เฉลิมพงศ์ ไพนุพงศ์, อุทัยวรรณ หาญอยู่, จตุพร บุญยึด, ศักดิ์ศรัณย์ ล้ำเลิศ
2564 (2021) Analgesic Efficacy of Perineural Dexmedetomidine with Bupivacaine in Adductor Canal Block for Post Total Knee Arthroplasty: A Randomized Controlled Trial Vachira Udompornmongkul*, ปิ่น ศรีประจิตติชัย, Nichanart Singrueang, Ponlawat Prangsri
2564 (2021) การศึกษาประสิทธิภาพของส่วนผสมยาชาที่ต่างกันในการสกัดกั้นแขนงเส้นประสาทบริเวณรักแร้โดยใช้เครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง กัญชณา วิเศษการ
2564 (2021) การเปรียบเทียบค่าระดับออกซิเจนในเลือดระหว่างการตั้งค่าเครื่องช่วยหายใจ ในเครื่องดมยาสลบแบบ Dynamic compliance directed positive end expiratory pressure (PEEP) เปรียบเทียบกับการตั้งค่าแบบ Conventional PEEP ในขณะที่ ผู้ป่วยได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย พงษ์ศักดิ์ นิติการุญ*, ภูริลักษณ์ รัตนวิจารณ์
2564 (2021) Comparing the Efficacy of Thoracic Paravertebral Block and Diclofenac to Reduce Postoperative Pain in Patients undergoing Unilateral Mastectomy: A Prospective Randomized Controlled Trial Apinya Kittiponghansa, Chakhip Suttinarakorn*, Wiwanrach Yinghoonphon, Pathawat Plengpanich, วิลาวัลย์ สมดี, Amornsiri Kotesombut
2564 (2021) Comparing the Efficacy of Thoracic Paravertebral Block and Diclofenac to Reduce Postoperative Pain in Patients undergoing Unilateral Mastectomy: A Prospective Randomized Controlled Trial สุรัญชนา เลิศศิริโสภณ*, Vorrachai Sae-phua, กรกมล ยุวพัฒนวงศ์, ลาวัณย์ ตู้จินดา, Tharinan Tangworanigoonkit, Chayanee Srira
2564 (2021) Effects of the Self-Ischemic Compression by a T-shaped Wood Stick in Participants with Upper Trapezius Myofascial Trigger Point: A Randomized Controlled Trial Chutima Teerasombut, Kingkeaw Pajareya*, Napatpaphan Kanjanapanang, Rungsima Yamthed, Suratchada Wishutanon
2564 (2021) Long Term Effects of 5-Hz rTMS over M1 Cortex in Spastic Cerebral Palsy: A Pilot Randomized Controlled Trial Atchara Boonmeeprakob, Somrot Phonglamai, Suttipong Tipchatyotin*
ปี ชื่อ ผู้แต่ง