บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2563 (2020) Comparison of Early Clinical Outcomes between Intermittent Vascular Inflow Occlusion versus Intermittent Selective Hepatic Vascular Exclusion in Hepatic Resections for Cholangiocarcinoma Patients: A Prospective Randomized Controlled Trial Study N Tongsiri*, S Siripornadulsilp, T Impool
2563 (2020) Antenatal Care Health Education Intervened by Social Networking on Mobile Phone Compared with Usual Care to Improve Maternal and Neonatal Outcomes: Randomized Controlled Trial K Tomyabatra
2563 (2020) Long-Term Impact of Adenotonsillectomy on Quality of Life in Thai Children with Sleep-Disordered Breathing วิชญ์ บรรณหิรัญ, Archwin Tanphaichitr*, Kitirat Ungkanont, Cheerasook Chongkolwatana, Kanokporn Udomittipong, Kawewan Limprayoon, Vannipa Vathanophas
2563 (2020) ต้นทุน-ผลลัพธ์ของการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด วิทยา รุ่งแจ้งรัมย์, นิลวรรณ อยู่ภักดี*
2563 (2020) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีกระดูกสะโพกหักที่รักษาด้วยวิธีผ่าตัดดามกระดูกและการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม Yodsawee Pornmeechai*, Thanathep Tanpowpong
2563 (2020) Relationships Between Pharmaceutical Therapy–Related Quality of Lifeand Health Utility Scores in Thai Patients With Chronic Diseases พรรณทิพา ศักดิ์ทอง
2563 (2020) Motor-sparing effect of iPACK (interspace between the popliteal artery and capsule of the posterior knee) block versus tibial nerve block after total knee arthroplasty: a randomized controlled trial Wirinaree Kampitak*, อารี ตนาวลี, สีหธัช งามอุโฆษ, Saran Tantavisut
2563 (2020) Analgesic efficacy of infiltration between the popliteal artery and capsule of the knee (iPACK) block added to local infiltration analgesia and continuous adductor canal block after total knee arthroplasty: a randomized clinical trial Chutikant Vichainarong, Wirinaree Kampitak*, Aree Tanvalee, สีหธัช งามอุโฆษ
2563 (2020) Effect of metformin on cardiovascular risk factors in middle‐aged Thai women with metabolic syndrome: A randomized placebo‐controlled trial Suchada Indhavivadhana*, มณี รัตนไชยานนท์, Thanyarat Wongwananuruk, กิติรัตน์ เตชุไตรศักดิ์, Apiradee Jirattgalachote, Chongdee Dangrat
2563 (2020) Effect of Oral Oseltamivir on Virological Outcomes in Low-risk Adults With Influenza: A Randomized Clinical Trial John H Beigel*, Weerawat Manosuthi, Yajing Bao, Melanie Hoppers, Kiat Ruxrungtham, Richard L Beasley, Michael Ison, Anchalee Avihingsanon, Marcelo H Losso, Nicholas Langlois, Justin Hoopes, H Clifford Lane, H Preston Holley
2563 (2020) Effect of Oral Oseltamivir on Virological Outcomes in Low-risk Adults With Influenza: A Randomized Clinical Trial John H Beigel*, Weerawat Manosuthi, Yajing Bao, Melanie Hoppers, Kiat Ruxrungtham, Richard L Beasley, Michael Ison, Anchalee Avihingsanon, Marcelo H Losso, Nicholas Langlois, Justin Hoopes, H Clifford Lane, H Preston Holley
2563 (2020) Effect of Oral Oseltamivir on Virological Outcomes in Low-risk Adults With Influenza: A Randomized Clinical Trial John H Beigel*, Weerawat Manosuthi, Joy Beeler, Yajing Bao, Melanie Hoppers, Kiat Ruxrungtham, Richard L Beasley, Michael Ison, Anchalee Avihingsanon, Nicholas Langlois, Justin Hoopes, H Clifford Lane, H Preston Holley
2563 (2020) Effect of Oral Oseltamivir on Virological Outcomes in Low-risk Adults With Influenza: A Randomized Clinical Trial John H Beigel*, Weerawat Manosuthi, Joy Beeler, Yajing Bao, Melanie Hoppers, Kiat Ruxrungtham, Richard L Beasley, Michael Ison, Anchalee Avihingsanon, Marcelo H Losso, Nicholas Langlois, Justin Hoopes, H Clifford Lane, H Preston Holley
2563 (2020) Effect of Oral Oseltamivir on Virological Outcomes in Low-risk Adults With Influenza: A Randomized Clinical Trial John H Beigel*, Weerawat Manosuthi, Joy Beeler, Yajing Bao, Melanie Hoppers, Kiat Ruxrungtham, Richard L Beasley, Michael Ison, Anchalee Avihingsanon, Marcelo H Losso, Nicholas Langlois, Justin Hoopes, H Clifford Lane, H Preston Holley
2563 (2020) Effect of Oral Oseltamivir on Virological Outcomes in Low-risk Adults With Influenza: A Randomized Clinical Trial  Kiat Ruxrungtham,  Melanie Hoppers,  Weerawat Manosuthi,  Yajing Bao, Anchalee Avihingsanon, Christopher A Myers, John H Beigel*, Marcelo H Losso, Michael D Hughes, Michael Ison, Nicholas Langlois, Richard L Beasley,  Joy Beeler, H Clifford Lane, H Preston Holley, Richard T Davey
2563 (2020) Randomized controlled trial comparing long‐pulsed 1064‐Nm neodymium: Yttrium‐aluminum‐garnet laser alone, topical amorolfine nail lacquer alone, and a combination for nondermatophyte onychomycosis treatment สุมนัส บุณยะรัตเวช, Rungsima Wanitphakdeedecha, Chanida Ungaksornpairote, Waritch Kobwanthanakun, Pattriya Chanyachailert, Ya-Nin Nokdhes, Paramin Patthamalai, Plotypailin Tantrapornpong, Panittra Suphatsathienkul, Rungsima Kiratiwongwan, Pichaya Limphoka, Charussi Leeyaphan*
2563 (2020) Assessment of the quality of life (QoL) of patients with dermatitis and the impact of patch testing on QoL: A study of 519 patients diagnosed with dermatitis Waranya Boonchai, Norramon Charoenpipatsin, Waranaree Winayanuwattikun, Sutasinee Phaitoonvatanakij, Thanisorn Sukakul*
2563 (2020) The Effectiveness of Adjunctive Thiamine (vitamin B1) with Standard Treatment in Patients with Major Depressive Disorder Natchayaporn Wattanathamrak
2563 (2020) Effect of exercise with the ball on blood pressure and functional performance in female hypertensive patients Sarawut Janmoon, วนิดา ดรปัญหา, เสาวนีย์ นาคมะเร็ง, กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์, ทวีศักดิ์ จรรยาเจริญ*
2563 (2020) การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการเริ่มรับประทานอาหารเร็วกว่าปกติและตามขั้นตอนแบบเดิมในสตรีภายหลังการผ่าตัดคลอด ที่โรงพยาบาลนครปฐม ชญาดา วรสถิตย์
ปี ชื่อ ผู้แต่ง