บทความวิจัย

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2555 (2012) คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยกระดูกสะโพกหัก หนึ่งปีภายหลังการจ อนันต์ อุดมพรประภา*, จริยา บุญหงษ์, ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
2555 (2012) Tu1593 Alginate Accelerates Healing of Post-Endoscopic Variceal Ligation Ulcers: a Randomized-Controlled Trial Apinya Leerapun, Nithi Thinrungroj*, Phuripong Kijdamrongthum, Taned Chitapanarux, Pises Pisespongsa, Ong-A.R.D. Praisontarangkul, ศตวรรษ ทองสวัสดิ์
2555 (2012) คุณภาพชีวิต (ด้านการมองเห็น) ของผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้นจอตาที่ได้รับการยิงเลเซอร์ พนมไพร สิทธิวงษา*, ญาณิกา เชษฐโชติศักดิ์, สุธาสินี สีนะวัฒน์
2555 (2012) Efficacy of metal and plastic stents in unresectable complex hilar cholangiocarcinoma: a randomized controlled trial Ake Pugkhem, Apichat Sangchan*, Kriangsak Jenwitheesuk, Pisaln Mairiang, Worrarat Kongkasame
2555 (2012) Effectiveness of a self-help manual on the promotion of resilience in individuals with depression in Thailand: a randomised controlled trial Wallapa Songprakun, Terence V McCann*
2555 (2012) A randomized controlled trial of adding intravenous pantoprazole to conventional treatment for the immediate relief of dyspeptic pain Atthasit Komindr, Khrongwong Musikatavorn*, Ploykaew Tansangngam, Suthaporn Lumlertgul
2555 (2012) Comparison of Laparoscopically Assisted Vaginal Hysterectomy and Abdominal Hysterectomy: A Randomized Controlled Trial Kiattisak Kongwattanakul, โกวิท คำพิทักษ์*
2555 (2012) การศึกษาประสิทธิผลเบื้องต้นของการฝังเข็มต่อค่าการนำกระแสประสาทมีเดียนในโรคเส้นประสาทมีเดียนถูกกดทับบริเวณข้อมือ ชื่นชม ชื่อลือชา*, วิชิต ศุภเมธางกูร
2555 (2012) A placebo-controlled, double-blind, randomized study of single dose intravenous diclofenac for pain relief after a cesarean section Walairat Kemthong, สมบูรณ์ เทียนทอง*, โฉมพิลาศ จงสมชัย
2555 (2012) Improvement of Dyspeptic Symptoms in Non-ulcer Dyspepsia after Helicobacter pylori Eradication at Srinagarind Hospital Thanakornjuk W, Kitti Chunlertrith*, Sangchan A, Sawadpanitch K, Mairiang P, Sukeepaisarnjaroen W
2555 (2012) A Prospective Randomized Controlled Trial of Endoscopic Papillary Large Balloon Dilatation following Biliary Sphincterotomy versus Mechanical Lithotripsy for Removal of Difficult Common Bile Duct Stone Pornpininworakij K, Siriboon Attasaranya*, Sunthorn P, Ovartlaraporn B
2555 (2012) Music Therapy on the Quality of Life in Cancer Patients Chayanon Awikunprasert, Fuzhong Li, Naruephon Vongjaturapat, Wichian Sittiprapaporn*
2555 (2012) Effects of Chili on Abdominal Pain, Abdominal Burning and Rectal Sensation in Diarrhea Predominate Irritable Bowel Syndrome (IBS-D) Aniwan S, Sutep Gonlachanvit*
2555 (2012) เปรียบเทียบผลการระงับปวดหลังผ่าตัดระหว่าง interscalene block และ interscalene block ร่วมกับการให้ยาชาควบคุมโดยผู้ป่วยทาง subacromial space ในผู้ป่วยผ่าตัดส่องกล้องบริเวณไหล่ อลิสา เสียงลิ่วลือ*, บัญชา ชื่นชูจิตต์, สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์
2555 (2012) ผลของการเคลื่อนไหวแบบทำให้เพื่อบรรเทาอาการเจ็บครรภ์คลอดในระยะปากมดลูกเปิดเร็วของผู้คลอดครรภ์แรก วิชชุดา สาครตานันท์, อุไรวรรณ ชัชวาล, กันทรากร หงษ์รัตน์*
2555 (2012) การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและผลข้างเคียงของสารสกัดกระเจี๊ยบแดงกับ Simvastatin ในการลดระดับไขมันในเลือดในผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูง (การวิจัยทางคลินิกระยะที่ 2) พรรณภัทร อินทฤทธิ์*, กัมมาล กุมาร ปาวา, อรุณพร อิฐรัตน์, พินิต ชินสร้อย
2555 (2012) เปรียบเทียบผลทันทีของการทำ multiple thoracic manipulation และ single thoracic manipulation ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอเรื้อรัง: การศึกษานำร่องของ randomized controlled trial ภูริชญา วีระศิริรัตน์, รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล*, อุไรวรรณ ชัชวาล, ปรีดา อารยวิชานนท์
2555 (2012) ผลทันทีของการนวดไทยต่อการบรรเทาอาการปวดในการบำบัดกลุ่มอาการปวดศีรษะจากความเครียดแบบเรื้อรังและไมเกรน Suparat Sooktho, อุไรวรรณ ชัชวาล*, วิชัย อึงพินิจพงศ์, สมศักดิ์ เทียมเก่า
2555 (2012) Economic analysis for evidence-basedpolicy-making on anationalimmunization program: A case of rotavirus vaccine in Thailand Charung Muangchana, อาทร ริ่วไพบูลย์*, Suchada Jiamsiric, Piyanit Thamapornpilas, Porpit Warinsatian
2555 (2012) ผลของการคลอดวิถีธรรมชาติกับการคลอดปกติต่อการฉีกขาดของฝีเย็บในผู้คลอดครรภ์แรก Sureeporn Kritcharoen*, Kanjanee Phon-In, Pranee Pongpaiboon
ปี ชื่อ ผู้แต่ง