วิทยานิพนธ์

ปี ชื่อ ผู้แต่ง
2547 (2004) ต้นทุน-ประสิทธิผลของการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เปรียบเทียบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี นภัสนันท์ ลิ้มสันติธรรม
2547 (2004) ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาฉีด Actovegin เข้าข้อเข่าในการรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม : การศึกษาทางคลินิกระยะที่ 2 สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล
2547 (2004) ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาโรซูวาสทาทิน ขนาด 10 มิลลิกรัม วันละครั้งเทียบกับวันเว้นวัน ในผู้ป่วยนอกที่มีภาวะคอเลสเทอรอลในเลือดสูง ชุติพร กิติยาดิศัย
2547 (2004) ประสิทธิผลของยาแทมซูโลซินในการรักษาอาการขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติของผู้หญิง นิธิ ภุมมางกูร
2547 (2004) การใช้ ketamine ผสมกับ midazolam ชนิดรับประทานเพื่อเป็นยากล่อมประสาทในผู้ป่วยเด็กที่มารับการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา (CT scan) เปรียบเทียบกับ chloral hydrate สุณีรัตน์ คงเสรีพงศ์
2547 (2004) อาการไม่สบายในคอหลังจากใส่ท่อหายใจระหว่าง LMA-ProSeal กับ Profile Soft-Seal Cuff ในผู้ป่วยนอกที่มารับการส่องกล้องทางนรีเวช เกศชาดา เอื้อไพโรจน์กิจ
2547 (2004) การศึกษาประสิทธิภาพของความร้อนลึกในการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล
2547 (2004) การเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาซิมวาสทาทิน 10 มิลลิกรัม ที่ให้ในเวลาเช้ากับเวลาเย็นในผู้ป่วยนอกสูงอายุ ณัฐติพร สรรพกิจกำจร
2547 (2004) การเปรียบเทียบผลของยาแอมมิโอดาโรนกับยาแอมมิโอดาโรนร่วมกับยาดีจ็อกซิน บริหารทางหลอดเลือดดำในการควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ ในผู้ป่วยที่มีหัวใจเต้นผิดจังหวะเอเตรียลฟิบริลเลชั่นชนิดเฉียบพลัน ที่รักษาตัวในหอบริบาลผู้ป่วยวิกฤต สราวุฒิ ศิวโมกษธรรม
2547 (2004) การศึกษาการรักษาโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริปโตคอคคัสในผู้ป่วยเอชไอวีด้วยยาแอมโฟเทอริซินบีแบบให้ยาวันเว้นวันกับให้ยาทุกวัน มาลี เตชพรรุ่ง
2547 (2004) การศึกษาความเท่าเทียมทางคลินิคระหว่างวัสดุเคลือบหลุมร่องฟันที่ผลิตในประเทศและวัสดุเคลือบหลุ่มร่องฟันที่นำเข้านนฟันกรามแท้ซี่ที่หนึ่งในภาวะภาคสนาม ศุทธิษา แต่บรรพกุล
2547 (2004) การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือกดห้ามเลือดที่ประดิษฐ์ขึ้น (จุฬา-แคลมป์) เพื่อใช้ห้ามเลือดภายหลังการสวนเส้นเลือดหัวใจหรือการขยายเส้นเลือดหัวใจ วทัญญู ปลายเนตร
2547 (2004) การศึกษาประสิทธิภาพและผลแทรกซ้อนของเครื่องมือกดห้ามเลือดจุฬาแคลมป์ เปรียบเทียบกับเครื่องแองจิโอซีล เพื่อใช้ห้ามเลือดภายหลังการสวนเส้นเลือดหัวใจหรือการขยายเส้นเลือดหัวใจ สันติ ลิ้มอัมพรเพชร
2547 (2004) ประสิทธิผลของยากลูโคซามีน ซัลเฟต ชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และกรดไฮยาลูโรนิกชนิดฉีดเข้าข้อ เมื่อใช้เคี่ยวหรือใช้ร่วมกันในการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่โรงพยาบาลราชวิถี ศิริพร เดชะ
2547 (2004) ผลของการบริโภคโสมต่อแลคเตทเทรสโซลในชายไทยสุขภาพดี ศิริวรรณ ธนาคมสิริโชติ
2547 (2004) ผลการฝึกกล้ามเนื้อหายใจต่อความสามารถในการออกกำลังและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง Hongnuttha Sittikool
2547 (2004) ปัจจัยเงื่อนไขของการเปลี่ยนผ่านที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเนื้องอกสมองหลังผ่าตัด ทัศนีย์ อินทรสมใจ
2547 (2004) THE EFFECTS OF MIND-BODY PROMOTION PROGRAM ON BEHAVIOR CHANGES AND QUALITY OF LIFE OF MENOPAUSAL WOMEN UTHAIWON JAMTHAWORN
2547 (2004) ผลได้เชิงเศรษฐศาสตร์และผลได้เชิงมนุษย์ ของการดำเนินงานบริบาลเภสัชกรรม ในผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง อดิศยา เวลาดี
2547 (2004) EVALUATION OF COST-EFFECTIVENESS BETWEEN Tc-99m LABELED RED BLOOD CELL AND COMPUTED TOMOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS OF HEPATIC CAVERNOUS HEMANGIOMA PAIYA CHATMONTRI
ปี ชื่อ ผู้แต่ง