ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2546 (2003) A Comparison of Cytology with Pap Smears Taken by a Gynecologist and with a Self-sampling Device Kennichi Kakudo, Krittika Suwanrungruang*, Onanong Kritpetcharat, Prasit Pengsaa, Sadamu Noda, Supannee Sriamporn, สุพจน์ คำสะอาด
บทความวิจัย 2546 (2003) Comparison the Epidural and Spinal Anesthetic-related Variable Costs for Cesarean Section at King Chulalongkorn Memorial Hospital Leelanukrom R, Sindhvananda W*
บทความวิจัย 2546 (2003) Effect of Sevoflurane and Isoflurane on Blood Glucose Level in Neurosurgery Kaewsing P, Suchartwatnachai P*
บทความวิจัย 2546 (2003) Glottic Visualization of “Sniffing Position” Compared with Neutral Head Position in Elective Surgical Patient บรรจง ครอบบัวบาน*, Kumkeaw S, Pisalpan S, Pitakpol S, Prungchaiyaphum T, Serkphukhiew T
บทความวิจัย 2546 (2003) การพันขาเพื่อป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำหลังฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังในผู้ป่วยสูงอายุที่รับการผ่าตัดบริเวณส่วนล่างของร่างกายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์ Chau-In W, Palachewa K, Thananan M, Thincheelong W*
บทความวิจัย 2546 (2003) Effect of Bupivacaine With Epinephrine Wound Instillation for Pain Relief After Pediatric Inguinal Herniorrhaphy and Hydrocelectomy Kanitha Kraiprasit, Panidaporn Gunnaleka, Sangsom Pirayavaraporn, Sumitra Chowvanayotin, Suppat Petcharatana, สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์*, Thunyanit Montapaneewat, สุณีรัตน์ คงเสรีพงศ์
บทความวิจัย 2546 (2003) Rapid Tracheal Intubation with Atracurium : Comparison Between Timing and Priming Techniques Chanpradub S, Choorat J, Ittichaikulthol W*, Kitticharoenrerk A, Sithamwilai W
บทความวิจัย 2546 (2003) Incidence of Urinary Tract Infections in Patients with Short-term Indwelling urethral Catheters: A Comparison between a 3-day Urinary Drainage Bag Change and no Change Regimens Anchalee Panthawanan, Anuwat Keerasuntonpong, Duangporn Jintanotaitavorn, Kanjana Kachintorn, Luckana Suddhisanont, Sribenja Waitayapiches, Surapee Tiangrim, Thepnimitr Judaeng, Wannasit Thearawiboon, วิษณุ ธรรมลิขิตกุล*
บทความวิจัย 2546 (2003) Low-Dose Fentanyl Attenuates Circulating Responses to Laryngoscopy and Tracheal Intubation Bunchungmongkol N, Lapisatepun W*, Wongmuk P
บทความวิจัย 2546 (2003) Epidural Anesthesia for Casearean Section : An open Clinical Study Comparison of 0.75% Ropivacaine and 0.5% Bupivacaine Duangkae S, Saigosoom W*, Saratan P
บทความวิจัย 2546 (2003) Pain Relief During Propofol Injection : 1.0 vs 1.5 mg/kg Thiopentone Pretreatment Chau-In W*, Nonlhaopol D, Peanmanakit J
บทความวิจัย 2546 (2003) Low and High Doses of Rabeprazole vs. Omeprazole for Cure of Helicobacter Pylori Infection C. Kositchaiwat, B. Ovartlarnporn, U. Kachintorn, K. Atisook
บทความวิจัย 2546 (2003) การลดอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังการผ่าตัดด้วยยา Dexamethasone เปรียบเทียบกับ Droperidol ในผู้ป่วยนรีเวชที่มารับการผ่าตัดทำ Diagnostic Laparoscopy ภายใต้การดมยาสลบ Bunsangcharoen P, Chau-In W*, Malasi P, Pongmetha S, Thananun M
บทความวิจัย 2546 (2003) ประสิทธิผลของ Bupivacaine ขนาดน้อย ร่วมกับ Fentanyl เมื่อเปรียบเทียบกับBupivacaine ขนาดปกติ ที่ฉีดเข้าช่องน้ำไขสันหลังเพื่อการผ่าตัด Chanchayanon T*, Krataijan J, Preechavai P, Vittayanupagorn N, พรรณิภา ผาคำ
บทความวิจัย 2546 (2003) Comparison of Dose Requirement of Diluted and Undiluted Propofol for Patients Undergoing ERCP Amornyotin S*, Chalaynnawin W, Prakotsue K, Sattawattharmrong Y, Suraseranivongse S, Tensit K
บทความวิจัย 2546 (2003) ประสิทธิผลของการฉีด haloperidol decanoate ทุก 4 และทุก 6 สัปดาห์ ในผู้ป่วยจิตเภท วิญญู ชะนะกุล
บทความวิจัย 2546 (2003) Formoterol (OXIS®) Turbuhaler® as A Rescue Therapy Compared with Salbutamol pMDI Plus Spacer in Patients with Acute Severe Asthma W Boonsawat, S Charoenratanakul, C Pothirat, K Sawanyawisuth, T Seearamroongruang, T Bengtsson, R Brander, O Selroos
บทความวิจัย 2546 (2003) Randomized Trial of the Canalith Repositioning Procedure Kwanchanok Yimtae*, Somchai Srirompotong, Supaporn Srirompotong, Patchareeporn Sae-seaw
บทความวิจัย 2546 (2003) การศึกษาเปรียบเทียบผลของยา Propofol และ Propofol ร่วมกับ Ketamine ในการให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยนอก วิภาวี ศิริเดช
บทความวิจัย 2546 (2003) การศึกษาเปรียบเทียบผลของ 0.75% และ 1% Ropivacaine เมื่อฉีดเข้าช่องน้ำไขสันหลังในผู้ป่วยที่มาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ลาวัลย์ อึงพินิจพงศ์
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง