ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
บทความวิจัย 2546 (2003) Incidence of Urinary Tract Infections in Patients with Short-term Indwelling urethral Catheters: A Comparison between a 3-day Urinary Drainage Bag Change and no Change Regimens Anchalee Panthawanan, Anuwat Keerasuntonpong, Duangporn Jintanotaitavorn, Kanjana Kachintorn, Luckana Suddhisanont, Sribenja Waitayapiches, Surapee Tiangrim, Thepnimitr Judaeng, Wannasit Thearawiboon, วิษณุ ธรรมลิขิตกุล*
บทความวิจัย 2546 (2003) Low-Dose Fentanyl Attenuates Circulating Responses to Laryngoscopy and Tracheal Intubation Bunchungmongkol N, Lapisatepun W*, Wongmuk P
บทความวิจัย 2546 (2003) Epidural Anesthesia for Casearean Section : An open Clinical Study Comparison of 0.75% Ropivacaine and 0.5% Bupivacaine Duangkae S, Saigosoom W*, Saratan P
บทความวิจัย 2546 (2003) Pain Relief During Propofol Injection : 1.0 vs 1.5 mg/kg Thiopentone Pretreatment Chau-In W*, Nonlhaopol D, Peanmanakit J
บทความวิจัย 2546 (2003) Low and High Doses of Rabeprazole vs. Omeprazole for Cure of Helicobacter Pylori Infection C. Kositchaiwat, B. Ovartlarnporn, U. Kachintorn, K. Atisook
บทความวิจัย 2546 (2003) การลดอาการคลื่นไส้อาเจียนหลังการผ่าตัดด้วยยา Dexamethasone เปรียบเทียบกับ Droperidol ในผู้ป่วยนรีเวชที่มารับการผ่าตัดทำ Diagnostic Laparoscopy ภายใต้การดมยาสลบ Bunsangcharoen P, Chau-In W*, Malasi P, Pongmetha S, Thananun M
บทความวิจัย 2546 (2003) ประสิทธิผลของ Bupivacaine ขนาดน้อย ร่วมกับ Fentanyl เมื่อเปรียบเทียบกับBupivacaine ขนาดปกติ ที่ฉีดเข้าช่องน้ำไขสันหลังเพื่อการผ่าตัด Chanchayanon T*, Krataijan J, Preechavai P, Vittayanupagorn N, พรรณิภา ผาคำ
บทความวิจัย 2546 (2003) Comparison of Dose Requirement of Diluted and Undiluted Propofol for Patients Undergoing ERCP Amornyotin S*, Chalaynnawin W, Prakotsue K, Sattawattharmrong Y, Suraseranivongse S, Tensit K
บทความวิจัย 2546 (2003) ประสิทธิผลของการฉีด haloperidol decanoate ทุก 4 และทุก 6 สัปดาห์ ในผู้ป่วยจิตเภท วิญญู ชะนะกุล
บทความวิจัย 2546 (2003) Formoterol (OXIS®) Turbuhaler® as A Rescue Therapy Compared with Salbutamol pMDI Plus Spacer in Patients with Acute Severe Asthma W Boonsawat, S Charoenratanakul, C Pothirat, K Sawanyawisuth, T Seearamroongruang, T Bengtsson, R Brander, O Selroos
บทความวิจัย 2546 (2003) Randomized Trial of the Canalith Repositioning Procedure Kwanchanok Yimtae*, Somchai Srirompotong, Supaporn Srirompotong, Patchareeporn Sae-seaw
บทความวิจัย 2546 (2003) การศึกษาเปรียบเทียบผลของยา Propofol และ Propofol ร่วมกับ Ketamine ในการให้ยาระงับความรู้สึกผู้ป่วยนอก วิภาวี ศิริเดช
บทความวิจัย 2546 (2003) การศึกษาเปรียบเทียบผลของ 0.75% และ 1% Ropivacaine เมื่อฉีดเข้าช่องน้ำไขสันหลังในผู้ป่วยที่มาผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ลาวัลย์ อึงพินิจพงศ์
บทความวิจัย 2546 (2003) Impact of Pharmacist Intervention in Pediatric Asthma Patients: A Randomised Controlled Trial Naeti Suksomboon*, Preecha Montakantikul and Paisal Lerdluedeeporn, Watinee Petchudomsinsuk
บทความวิจัย 2546 (2003) ประสิทธิผลรูปแบบการพยาบาลแบบองค์รวม ต่อการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ เอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ พิบูล กมลเพชร, สมจิต ปทุมานนท์*, สุนีย์ ละกำปั่น
บทความวิจัย 2546 (2003) A randomized trial of the impact of multiple micronutrient supplementation on mortality among HIV-infected individuals living in Bangkok สุขุม เจียมตน, Jacques Pepin, Reungpung Suttent, Suzanne Filteau, Bussakorn Mahakkanukrauh, Wanna Hanshaoworakul, Pongsakdi Chaisilwattana, Puan Suthipinittharm, Prakash Shetty, Shabbar Jaffar
บทความวิจัย 2545 (2002) ศึกษาผลและเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายตรงระหว่างยา NSAIDS และพาราเซตามอล ในการรักษาโรคข้อเขาเสื่อม จันทร์เพ็ญ พาหงษ์, ชลัท วินมูน, ธวัช ประสาทฤทธา, สุวรรณี เจริญพิชิตนันท์, อุไรวรรณ พรทวีวุฒิ, เจริญชัย พากเพียรไพโรจน์
บทความวิจัย 2545 (2002) The Clinical Efficacy of Piroxicam Fast-Dissolving Dosage Form for Postoperative Pain Control After Simple Lumbar Spine Surgery: A Double-blinded Randomized Study Chathchai Pookarnjanamorakot, Wichien Laohacharoensombat, Suphaneewan Jaovisidha
บทความวิจัย 2545 (2002) ประสิทธิผลในการกระตุ้นการขับถ่ายของว่านหางจระเข้เหน็บทวาร นลินทิพน์ ตำนานทอง*, เสมอเดือน คามวัลย์
บทความวิจัย 2545 (2002) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการพันปมยางและการติดปุ่มเหล็กที่วิ่งล้อรถนั่งคนพิการในผู้ป่วยอัมพาตระดับสูง อภิชนา โฆวินทะ, อรัญ รัตนพล*
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง