ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของโครงการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โรงพยาบาลเลิดสิน พ.ศ. 2542 WORAPORN PROMMEENATE
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) ต้นทุน-ประสิทธิผลของการรักษาวัณโรคปอดด้วยระบบยาระยะสั้นแบบมีพี่เลี้ยงเปรียบเทียบกับแบบดูแลตนเอง ดวงเนตร โถนิมิตร์
บทความวิจัย 2543 (2000) การศึกษาเปรียบเทียบแบบสุ่มตัวอย่างในการรักษาปัสสาวะรดที่นอนในเด็กไทยระหว่างวิธีใช้เครื่องมือที่ประกอบด้วยผ้ารองเปื้อนและเครื่องกำเนิดเสียงปลุกกับวิธีที่ใช้ดั้งเดิม ฐิตวี แก้วพรสวรรค์*, วัจนินทร์ โรหิตสุข, สมร อริยานุชิตกุล
บทความวิจัย 2543 (2000) การศึกษาเปรียบเทียบผลของยา cholestyramine กับ ursodeoxycholic acid ในการรักษาผู้ป่วยเด็กที่ป่วยเป็นโรค idiopathic neonatal hepatitis จิราศรี วัชรดุลย์, ประพันธ์ อ่านเปรื่อง*
บทความวิจัย 2543 (2000) Effects of Rice Powder Salt Solution and Milk-rice Mixture on Acute Watery Diarrhea in Young Children A Sabchareon*, C Sirivichayakul, H Rathvuth, K Pengsaa, N Vithayasai, P Chanthavanich, P Wisetsing, S Harikul, W Chokejindachai
บทความวิจัย 2543 (2000) A Randomized Clinical Trial of Combinations of Artesunate and Azithromycin for Treatment of Uncomplicated Plasmodium Falciparum Malaria in Thailand Chalermrut K, Krudsood S*, Phophak N, Popa C, Phumratanaprapin W, Silachamroon U, Singhasivanon P, Wilairatana P
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) COST-BENEFIT ANALYSIS OF SCREENING HEPATITIS C VIRUS IN BLOOD DONORS Suparathana Ranumas
วิทยานิพนธ์ 2543 (2000) COST AND BENEFIT ANALYSIS OF LEPTOSPIROSIS PREVENTIVE PROGRAM Akanithd Prasongsri
บทความวิจัย 2543 (2000) Clotrimazole Troche vs. Itraconazole Oral Solution in the Treatment of Oral Candidosis in AIDS Patients Apichati Sivayathorn, Kitti Jittreprasert, Rumpa Linpiyawa*
บทความวิจัย 2543 (2000) A Comparison of Two Dosing Regimens of Zidovudine in Thai Adults with Early Symptomatic HIV Infection. Conducting Clinical HIV Trials in South-East Asia Phanuphak P, Grayson ML, Sirivichayakul S, Suwanagool S, Ruxrungtham K, Hanvanich M, Ratanasuwan W, Ubolyam S, Hughes MD, Wanke CA, Hammer SM
บทความวิจัย 2543 (2000) เปรียบเทียบผลของระบบการบริการทางการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชแบบญาติมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในการดูแล กรเกศ พรหมดี, สายพิณ กมลชัย*
บทความวิจัย 2543 (2000) Comparison of Droperidol, Dexamethasone and Saline in the Prevention of Postoperative Nausea and Vomiting after Gynecologic Laparoscopic Surgery in Outpatients. A Randomised, Double Blind, Placebo-Controlled Trial Chanchayanon T, Kittijirawong T, Lim A, Vongvatcharanon S*
บทความวิจัย 2543 (2000) A Double Blind, Randomized Study Comparing Hemodynamic Responses to Endotracheal Intubation During Induction of General Anesthesia Between Inhaled 4% Lidocaine and 0.9% Normal Saline Via Nebulizer Chinachoti T, Inphum P, Punkla W*, Sinjaroenmanee T
บทความวิจัย 2543 (2000) ผลการระงับปวดหลังจากฉีดมอร์ฟีนเข้าช่องน้ำไขสันหลังในผู้ป่วยที่มาผ่าตัดข้อสะโพกและข้อเข่า Boonrasri U, Buhachat S, Chanchayanon T*, Dilokrattanapichit N, Lim A, Sriwattana A, Suwuttikul N, Thongsuksai P
บทความวิจัย 2543 (2000) Postoperative Analgesia after Brachial Plexus Block with Morphine Pantunatviriyakul U, Sahatsariyanon S, Tontisirin O*, Wongwikrom W
บทความวิจัย 2543 (2000) Postincisional Wound Infiltration with 0.25% Bupivacaine for Postoperative Pain Relief After Hysterectomy Phungrassami T, Suwanrath C, ศศิกานต์ นิมมานรัชต์*
บทความวิจัย 2543 (2000) A Comparison in Electrical Energy during Modified Electroconvulsive Therapy Between Thiopentone and Propofol as Induction Agents Anuntavanitkit S*, Pimpsamarn P
บทความวิจัย 2543 (2000) ผลการใช้พิโลคาร์พีนในช่องด้านหน้าของตาในการผ่าตัดต้อกระจกด้วยเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง Prut Hanutsaha, วัฒนีย์ เย็นจิตร, โสฬส วุฒิพันธุ์
บทความวิจัย 2543 (2000) A Double-Blind, Adjuvant-Controlled Trial of Human Immunodeficiency Virus Type 1 (HIV-1) Immunogen (Remune) Monotherapy in Asymptomatic, HIV-1-Infected Thai Subjects with CD4-Cell Counts of >300 V. Churdboonchart, C. Sakondhavat, S. Kulpradist, B. Isarangkura Na Ayudthya, V. Chandeying, S. Rugpao, C. Boonshuyar, W. Sukeepaisarncharoen, W. Sirawaraporn, D. J. Carlo, R. Moss
บทความวิจัย 2543 (2000) การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ด้านต้นทุนและประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีกระดูกหักชนิดปิดที่เคลื่อนที่ส่วนต้นแขนด้านล่างเหนือคอนดายล์ เปรียบเทียบการรักษา 2 แบบ (ดึงกระดูกให้เข้าที่แบบปิดและตรึงกระดูกด้วยโลหะชนิดแท่งกับการผ่าตัดจัดกระดูกให้เข้าที่และตรึงกระดูกด้วยโลหะชนิดแท่ง) : การทดลองทางคลินิกชนิดสุ่มทดลอง กมลพร แก้วพรสวรรค์
ประเภท ปี ชื่อ ผู้แต่ง